AFT

Aktualności

163 rekomendacji dających podstawę do dalszych prac nad Narodowym Programem Leśnym, 115 referatów przygotowanych przez 141 ekspertów z 34 instytucji, 100 uczestników…
Musimy być gotowi na to, że – w świetle wchodzących zmian legislacyjnych – optyka projektów inwestycyjnych opartych na energetyce odnawialnej zmieni się…
Finansowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, inwestycje wodno-ściekowych, gospodarka odpadami, ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – to priorytetowe plany Narodowego Funduszu…
Vestas dostarczy turbiny wiatrowe na farmę w Korytnicy o łącznej mocy 83 MW. Duński producent poinformował o podpisaniu kontraktu na dostawę turbin…
Polska energetyka jest w trakcie dużych zmian i przeobrażeń. Pomimo wielu inwestycji, które obecnie są realizowane, nadal ciężko jest sfinansować tak wielkie…
W lutym 2014 r. Rada NFOŚiGW zatwierdziła program „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.…
Najbliższe miesiące dzięki wejściu w życie ustawy o OZE mogą okazać się przełomowe dla rynku odnawialnych źródeł energii. Chociaż zapowiedź kolejnej nowelizacji…
Jednym z ustaleń minionego właśnie VIII Forum Energetyki Prosumenckiej jest monitorowanie przez Instytut Energetyki Odnawialnej procesu wdrażania ustawy o OZE w segmencie…
Copyright © eBiomasa.pl. All rights reserved.
stat4u

Zaloguj się lub Załóż konto

ZALOGUJ SIĘ