Przedsiębiorcy i inwestorzy z branży bioenergii powołali stowarzyszenie "POLBIO"

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Przedsiębiorcy i inwestorzy z branży bioenergii powołali stowarzyszenie "POLBIO" fot. Asea! / CC / flickr

W dniu 24 stycznia 2013 roku  przedsiębiorcy i inwestorzy z branży bioenergii sektora odnawialnych źródeł energii spotkali się w Napoleonowie (woj. łódzkie) aby powołać  stowarzyszenie POLBIO ? Polskiego Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii z siedzibą w Łodzi. Powołanie stowarzyszenia jest konsekwencją rosnącego zagrożenia dla rozwoju najdynamiczniej rozwijającej się branży sektora odnawialnych źródeł energii opartego na wykorzystaniu i zagospodarowaniu lokalnych źródeł biomasy. Sens poczynionych przez prywatnych przedsiębiorców i inwestorów wielomilionowych inwestycji w zbiór, transport i przetwarzanie biomasy na użyteczne biopaliwa stałe i płynne oraz biopłyny staje pod znakiem zapytania w obliczu braku stabilnych uwarunkowań formalno-prawnych związanych z wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23  kwietnia  2009  r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (zmieniającej  i  w  następstwie uchylającej dyrektywy  2001/77/WE oraz  2003/30/WE) jak również braku rzetelnych analiz dotyczących efektywności obecnego systemu wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Należy podkreślić że poczynione inwestycje przez sektor MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) w rozwijającej się branży generuje nowe miejsca pracy w całej Polsce, przyczyniając się równocześnie do rozwoju ?lokalnych? gospodarek, będących podstawowym motorem i ogniwem gospodarczym Unii Europejskiej.


Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia działalności wspomagającej zrównoważony rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, innowacji, powiązań klastrowych, a w szczególności do:

 •     podejmowania działań na rzecz zwiększania wykorzystania bioenergii w środowiskowo i ekonomicznie optymalny sposób,
 •     szerzenia wiedzy i informacji na temat znaczenia bioenergii dla gospodarki wśród społeczeństwa i decydentów,
 •     wpływanie na formułowanie systemów wsparcia dla  sektora bioenergii na rzecz zwiększania  eksportu polskich technologii w sektorze bioenergii,
 •     stymulowania zwiększania zasobów i surowców ? biomasy do produkcji bioenergii,
 •     wspieranie produkcji bioenergii w rozproszonych źródłach o największym wpływie na lokalny rozwój gospodarczy,
 •     wspieranie i inicjowanie badań naukowych w sektorze bioenergii,
 •     inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w zakresie proponowanych regulacji prawnych dotyczących sektora,
 •     wspieranie racjonalizacji wykorzystania bioenergii oraz transparentności systemu wsparcia dla sektora,
 •     analizowanie rozwoju sektora bioenergii,
 •     szkolenie i promocja kadr.

 

Członkowie Towarzystwa pragną zwrócić uwagę nie tylko na rolę sektora bioenergii w generowaniu ?zielonych certyfikatów?, ale również rozwoju gospodarczego kraju przy równoczesnym wypełnianiu zobowiązań zrównoważonego rozwoju i strategii Unii Europejskiej. Za niezbędne uważamy podjęcie publicznej debaty nad kierunkami rozwoju mixu energetycznego Polski w tym mixu OZE, jak również podjęcia działań analizujących efektywność obecnego modelu wsparcia odnawialnych źródeł energii na bazie partycypacji każdego z użytkowników energii w kosztach rozwoju i promocji OZE w Polsce. Towarzystwo pragnie zwrócić uwagę, że najwyższe ryzyko inwestycyjne podjęte przez przedsiębiorców dla realizacji celów i zadań wyznaczonych w strategiach i ustawach związanych ze zrównoważonym rozwojem i wykorzystaniem OZE nie zostaje zrekompensowane, a pomoc publiczna przeznaczana na rozwój sektora nie dociera i nie wspiera przedsiębiorców ponoszących najwyższe ryzyko inwestycyjne.

 

Zapraszamy do współpracy.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POLBIO

Skomentuj

Copyright © eBiomasa.pl. All rights reserved.
stat4u

Zaloguj się lub Załóż konto

ZALOGUJ SIĘ